Кодекс ровноправносци процив дискриминациї у роботи

автор тнґ/мар
920 Опатрене

БЕОҐРАД – Вчера у Палати „Сербия” у Беоґрадзе представени Кодекс ровноправносци за роботодавательох, як напрями за антидискриминацийну политику роботодавательох у Сербиї, а циль того документу борба процив дискриминациї на тарґовищу роботи.

На представяню Кодексу заменїк шефа Делеґациї ЕУ у Сербиї Оскар Бенедикт гварел же Сербия остатнї роки доказала свою пошвеценосц защити людских правох, гоч єст ище простору за напредованє, бо борба процив дискриминациї вимага напруженя шицких, а найвецей Канцелариї за людски и меншински права и Поверенїка за защиту ровноправносци.

Вон додал же Кодекс, гоч є нєобовязуюци, будзе на хасен компанийом у заобиходзеню дискриминациї, наглашуюци же роботодавателє маю обовязку одношиц ше з почитованьом ґу каждому занятому.

Кодекс представительом компанийох, подприємствох, державних институцийох, нєвладових орґанизацийох, роботодавательох и синдикатох представела Поверенїца за защиту ровноправносци Бранкица Янкович, котра з тей нагоди гварела же принцип ровноправносци шицких треба досцигнуц нє прето же то модерне, алє є важни за квалитетнєйши живот и як основа за витворйованє шицких других людских правох. 

Тиж гварела же дискриминация найприсутнєйша при обезпечованю роботи и на тарщовищу роботи, алє и же вше вецей компаниї робя у складзе з тим кодексом, пре успишне дїлованє.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ