Конкурс за програму „Управянє з реґионалним розвойом през фонди ЕУ”

автор мар
797 Опатрене

НОВИ САД – Фонд „Европски роботи” АП Войводини, у сотруднїцтве з Универзитетом у Новим Садзе, розписал конкурс за другу ґенерацию нащивительох специялистичней програми з назву „Управянє з реґионалним розвойом през фонди ЕУ”.

Циль специялистичней програми упознаванє з политиками Европскей униї и пририхтованє нащивительох за креированє и имплементацию европских проєктох. Специялистична програма дава детальни информациї о широким спектре розполагаюцих ЕУ-фондох и програмох з хторих ше финансує проєкти у розличних обласцох (защита животного штредку, привреда, образованє, култура и др.), та о пририхтованю успишних проєктох, управяню з потриманима проєктами и контроли трошеня ЕУ-средствох.

Програма обдумана за занятих у покраїнскей администрациї, єдинкох локалней самоуправи, општинских туристичних орґанизацийох, розвойних аґенцийох, канцеларийох за локално-економски розвой, у явних и явно-комуналних подприємством, културних институцийох, орґанизацийох цивилного дружтва (здруженя гражданох, нєвладово орґанизациї итд.), виcокошколских интитуцийох, институтох и виглєдовацких установох, односно тих хтори ше можу явиц як хаснователє средствох з европских фондох.

Викладаче фаховци котри маю вельке теорийне и практичне искуство з управяньом з ЕУ-фондами и програмами, як цо то ИПА програми и програми Европскей униї.

Цалосну специялистичну програму ше финансує зоз средствох Автономней покраїни Войводини.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ