Крочай по крочай витворюю свой сон

автор лидия костелник
1.5k Опатрене

Млади фодбалере Матей Саянкович и Стефан Кочиш зоз Руского Керестура дебитовали за перши тим ФК ,,Русин”, а зоз своїм бависком означели ярню полусезону керестурского Kлуба. Єдного дня би любели постац професийни фодбалере, а потамаль су порихтани витирвало тренирац, учиц и напредовац як бавяче.

Фодбал их заинтересовал ище у перших рокох живота, а з часом ше любов ґу тому спорту розвивала до озбильней пошвеценосци. Нєшка Матей Саянкович и Стефан Кочиш правя перши важни крочаї хтори нагадую же пред собу маю квалитетни фодбалски кариєри.

Матей Саянкович, школяр другей класи Економскей школи у Кули, першираз до фодбалскей лабди копнул на штири роки. Як гвари, дїдо и оцец мали вельки  уплїв прицагнуц го ґу тому спорту, так же го часто водзели зоз собу на фодбалски змаганя хтори ше отримовали на ,,Ярашу”. Були то роки кед у „Русину” бавел и Матейов оцец, єден од, шлєбодно мож повесц, леґендох керестурского клуба. Розумлїве же ше мушели зявиц симпатиї ґу фодбалу, та на шейсц роки Матей почал тренирац тот спорт.

По нєшка радує ше каждому тренинґу, з надїю же би научел даяки нови финти и поцаги хтори потераз нє знал.

– Перше змаганє сом мал барз давно, ище кед сом тренирал у ,,Когуцикох”, на седем роки. Здогадуєм ше же сом го барз чекал, теди ми ше фодбал ище баржей попачел и од теди вше з нєсцерпезлївосцу чекам шлїдуюце змаганє – гвари Матей.

ЗА ТРЕНИНҐ ВШЕ МУШИ БУЦ ЧАСУ

Младши Саянкович нє криє на кого ше упатра, и жада буц таки бавяч як и його оцец, лєбо ище лєпши. Нє раз го патрел и сам, а ище вецей з приповедкох других бавячох и навиячох „Русина”, Матей слухал о тим яки шлїд старши Саянкович охабел на „Ярашу”. Тераз ше намага  же би го єдного дня здогонєл. Сон му постац професийни фодбалер. Облюбени клуб му ,,Червена гвизда” зоз Беоґраду, и найволєл би кед би єдного дня могол бавиц у їх тиму.

Кед би ше то нє витворело, Матей и у своєй будучносци видзи себе у домашнїм ,,Русиновим” тиму, а жада постац єден од найлєпших бавячох у екипи.

– Moй найвекши  успих потераз бул перши наступ за перши тим керестурского клубу. Таке чувство нє можем анї описац, алє ше барз цешим и можем повесц же було чежко вибориц ше за тото место. Тижньово маме 3 – 4 тренинґи, а кед сцеш посцигнуц лєпши успихи будзеш вецей и тренирац. Намагам ше же бим на каждим змаганю дал свой максимум, бо кед любице спорт хторитренираце вше мож уклопиц шицки обовязки коло того, а час за тренинґ и фодбал вше мож найсц – закончує Матей.

ПЕРШИ ҐОЛ НЄПОВТОРЛЇВЕ ЧУВСТВО

Його парняк Стефан Кочиш, у „Русину” блїснул тей яри. Медзи иншим, останє запаметане же у 29. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, у побиди „Русина” на госцуюцим терену процив „Старого ґраду” у Бачкей Паланки з резултатом 4:2, Стефан дал три ґоли за 10 минути. Вон школяр другей класи ґимназиї ,,Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, а тиж ше за тот популарни спорт вязал одмалючка,  кед патрел фодбалски змаганя на  телевизиї. Анї Стефанови нє чежко тренирац, бо то роби зоз любову ґу фодбалу и нє препущує анї єден тренинґ, а у тим опредзелєню тиж ма вельку потримовку од фамелиї. Прицагує го и мотивує упартосц бавячох на терену хтори ше змагаю за побиду и нє одуставаю.

Свой перши ґол посцигнул на першим змаганю, кед мал лєм седем роки.

– И тераз, вше кед дам ґол барз ше добре чувстуєм, а вец можеце задумац яке було чувство кед сом дал перши ґол. Упатрам ше на Кристияна Роналда, бо ми облюбени фодбалски клуб ,,Реал Мадрид”, а од домашнїх тиж ,,Червена гвизда”. На терену можем бавиц шицко у нападу – шпица, кридло на обидвох бокох… алє, найволїм кед бавим лїве кридло – толкує Стефан, и препоручує:

– Дзеци би ше требали занїмац зоз спортом, насампредз пре здравє, а вец и пре друженє, алє и пре себе. Кед бавиш фодбал и кед ши на терену, вец роздумуєш лєм о тим цо ше случує на терену, нє обрацаш увагу на трибини.

 Попри урядових тренинґох на хтори ходзи поряднє, Стефан ище и у шлєбодним чаше люби пойсц зоз пайташами бавиц фодбал, лєбо шутурац на ґол. И вон  би любел єдного дня постац професийни бавяч ,,Червеней гвизди”. Свидоми є, як гвари, же то барз чежко посцигнуц, алє можлїве кед ше будзе трудзиц буц вше лєпши и кажди дзень напредовац у фодбалским бависку.

Но, „Гвизда” ище може почекац, а потамаль Матей и Стефан зоз своїм бависком ище можу барз помогнуц свойому „Русину”, и источашнє напредовац у познатим окруженю як бавяче.

Як констатовал спортски дописователь, вшелїяк же зоз здобутим искуством и роботу терашнї нєдостатки у бависку нєстаню, а публики остава вериц до нїх и пожадац же би „Русин” мал ище таких Саянковичох и Кочишох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ