Лєгчейше до виучованя мацеринского язика

автор зам
1.1k Опатрене

БЕОҐРАД – При одлучованю о формованю ґрупох за виучованє мацеринского язика як виборного предмету, компетентни школски управи муша консултовац, односно муши буц присутни и представитель националного совиту меншини на хтору ше ґрупа одноши, новосц хтору вовторок, 5. септембра, винєсли представительки Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою Анамария Вичек и єй сотруднїца Снежана Вукович на схадзки Координациї националних совитох (НС-ох) националних меншинох у Сербиї.

Як Рутенпрес дознава од секретара Националного совиту Руснацох Танї Арва Планчак, котра у мено нашого совиту присуствовала на схадзки Координациї у Беоґрадзе, понукнути и вецей модели за формованє ґрупох за мацерински язик як виборни предмет, а єден з нїх и же настава нє муши буц орґанизована у школи, алє и у просторойох КУД, националного совиту и других просторох вязаних за даєдну меншину.

У єдней ґрупи можу буц найменєй 5 школяре, а комбиновани оддзелєня (ґрупи) за виборну наставу вецей нє годно формовац так же у нїх вєдно буду школяре од першей по осму, алє єдна ґрупа будзе за школярох од першей по штварту, а друга за школярох од пиятей по осму класу ОШ.

Схадзка Координациї НС-ох, под предшедованьом терашнього предшедуюцого мр Єнея Гайнала, предсидателя НС Мадярох у Сербиї, з найвекшей часци була пошвецена дотераз поробеному и дальшим крочайом у ришованю проблемох у образованю на язикох меншинох, як у порядней, так и у виборней настави.

Спомнути представительки Министерства просвити на схадзки Координациї наявели подписованє спорозуменя о видаваню учебнїкох на язикох меншинох и за виучованє мацеринского язика як виборного предмету, алє и поступне дополньованє, односно обнавянє  учебнїкох на язикох меншинох за порядну наставу у штреднїх школох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ