МАК 45 роки млади

автор маз
1.1k Опатрене

Младежски часопис МАК „розквитнул” у юнию 1972. року. Того року полнї уж 45 роки, алє є ище вше млади. Нє мали ювилей, окреме за таку малу заєднїцу як наша, у хторей, нажаль, єст и вше менєй младих. Анализуюци стари виданя МАК-у, окреме тоти хтори вишли седемдзешатих и осемдзешатих рокох, одушевели ме писма тедишнїх читачох,  хтори писали МАК-у як го з нєсцерпеньом чекаю, хвалєли го, потримовали и критиковали.

Нєшка чежко достац гоч яку повратну информацию од читачох. Тераз, у чаше интернета, кед нас „бомбардую” з громаду информациями дньово, кед видзиме у скоро истей секунди цо дахто поробел, посцигнул, лєбо цо ше збуло, ридко цо младих може нєсподзивац и заинтересовац так, як то було дакеди. Правда же остатнї роки млади, а и нє лєм вони, вше менєй читаю и купую друковани медиї, та так и МАК. То наша реалносц. Тиж так, у одношеню на скорей, думам же млади тераз менєй свидоми того же МАК єдини руски часопис у нашей жеми хтори праве им наменєни, а то значи же лєм ту мож пречитац даєдни одредзени теми на мацеринским язику, як и тото же найчастейше лєм у МАК-у (и наших других медийох) мож дознац о збуваньох хтори орґанизую нашо млади, о успихох наших школярох, студентох, роботнїкох, спортистох, музичарох, уметнїкох… А чула сом, и пречитала, же ше дакеди на МАК леґинє предплацовали и док були у войску, та го аж и там з нєсцерпеньом чекали.

Но, читаю млади, а и други, МАК и тераз, алє го велї з нїх заш лєм скорей почитаю теди кед ше им го да до рукох. МАК часопис шицких нас, його боки отворени за шицких и наменєни су шицким нашим младим же би их читали. То од початку и смисел його постояня. Треба визначиц и похвалїц тото же цо ше дотика МАК-ових сотруднїкох, их вше єст. Млади сцу писац, лєбо на даяки други способ сотрудзовац з МАК-ом, а то потвердзує и тото же зме прешлого року мали коло 60 сотруднїкох з вецей местох.

А чи єст теми за кажде число? Вше! Так же, покля того єст, будзе и МАК-у, а ви, читаче, тиж так допринєшце тому же би НАШ МАК ище роками бул млади!

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ