Наука нє ма гранїци

автор сен 11. фебруар 2017

Роберт Джуджар зоз Руского Керестура прешлого року одпутовал на други конєц швета – до Австралиї на докторски студиї з обласци астрофизики. Там го дочекал цалком иншаки, еґзотични швет и можлївосц напредовац у науки за хтору у Сербиї, нажаль, нєт перспективи.

Як гвари, после добрей основи з обласци астрономиї хтору достал у Сербиї, свойо знанє унапредзел на мастер студийох на универзитетох у Инсбруку у Австриї, а потим у Италиї – перше у Падови, а вец и Риме.

Прешлей єшенї, после законченя мастер студийох достал стипендию и нашол ше у Мелбурну, Австралиї, дзе, як гвари, шицко наспак: почина лєто, по улїчкох вожа по лївим боку, дзвери ше замикаю зоз ключом на контра бок як у нас, а нєбо виполєте зоз множеством нових, нєпознатих согвиздйох.

НАУКОВО ОКРУЖЕНЄ ДАВА МОТИВАЦИЮ

– Становел сом ше у цалком новим околїску и започал поход на ступень доктора астрофизики на Универзитету Свинбурн. На факултету ме приємно привитали, дали потримовку зоз рижнима информациями котри можу олєгчац привикованє на Мелбурн, а тиж так и упознали зоз Универзитетом. Можем повесц же змесцованє кратко тирвало у такей атмосфери. Варош барз вельки так же требало надосц часу же би ше го обишло и видзело цо ту шицко єст – почина розгварку наш млади науковец.

Як гвари, роботне и науково окруженє дава ище векшу мотивацию за напредованє.

– Департман за астрофизику векши од тих на яки сом потераз звикнул, маме вецей як 30 докторантох котри пришли зоз шицких концох швета (даєдни дораз закончую, а потим приходза нови), так же лєгко обачиц роботне и науково окруженє, цо дава ище векшу мотивацию же би ше виучовало. Кажди тидзень орґанизовани ґрупни сходи и рижни семинари дзе ше нєпреривно бешедує о напредованю и проблемох у виглєдованю, та ше у хвильки дозна информациї о збуваньох у астрофизики зоз рижних других обласцох. Таки ритем вимага добру орґанизацию часу и нєпреривну роботу на проєкту, а кед запнє, єст хто це може посовитовац и помогнуц – гвари Роберт.

Нови швет понука можлївосци яки ми ту нє можеме задумац. Податки, на основи хторих роби, релевантни, а интересантне же кед му даяки хибя, ма шлєбоду пойсц аж до обзерваториї на Гаваї и потребни податки може сам зазначиц.

– Попри виглєдованя, затераз нєт други обовязки, єст можлївосц робиц як асистент на даєдним предмету и тримац вежби, и ту бим ше сцел опробовац, алє то понукаю после половки докторских студийох, и треба же би прешол одредзени час – гвари Роберт.

Fakultet2

ЖИВОТ ОД НУЛИ

Бриґи и почежкосци зоз прешлосци нам виблядню и нє випатраю таки значни кед настаню ище компликованши.

– Кед сом бул на мастер студийох, на улїцох сом бул окружени зоз людзми котри бешедую италиянски лєбо нємецки, так же було ту и моменти бависка „глухих телефонох” кед требало покончиц дацо звонка факултету, понеже мали процент жительох бешедовали по анґлийски. Було досц напарто кажди шейсц мешаци ше селїц до нового окруженя и нєпреривно глєдац квартелї и, наисце, було и физично, и психично вичерпююце – здогадує ше наш собешеднїк.

Тераз штудира о тим кельо лєгчейше було на мастер студийох, у смислу безбрижносци – же ше научи за испит и одроби го, док тераз робота нєпреривна и нє ма одредзену лению и конєц.

После доставаня места на Универзитету, на основи интервюа зоз одредзену комисию, достал стипендию Департмана за астрофизику на Свинбурн Универзитету.

– Цо ше дотика терашнїх студийох, такой ми постало ясне же то починанє од нули. Од того же ту у Австралиї людзе кед видаваю квартелї, шицко видаваю празне, док у Австриї и Италиї вше були намесцени. Так же сом ше уселєл зоз двома колеґами до квартеля котри маю лєм помивачку, полїчки у кухнї и шпоргет, а нам остало обезпечиц фрижидер, райбачку, кавчи, столи, карсцелї, шерпенки, прибор за єдзенє итд. А то нє мали ствари за купованє, так же прейдзе досц часу док себе шицко нє обезпечиме. Живот у Австралиї наисце почал од нули, а и будованє места за живот у виглєдованю – гвари Роберт.

УПАРТОСЦ И ТРУД ШЕ ВИПЛАЦИ

Велї думаю же за одход на студиї до иножемства потребна глїбока кишенка и же таку можлївосц нє може достац гоч хто. Правда иста, понеже нагоду може достац кажде хто вредни, упарти и шмели упущиц ше до живота. През цале школованє – од основних студийох у Новим Садзе, прейґ Европи, а тераз и у Австралиї, Роберт практично, жиє зоз стипендийох хтори му достаточни же би вимирел трошки. То нє лагодни живот, алє заш лєм красни, хтори охаби глїбоки памятки на ньго, а другим може буц лєм мотивация.

– Кажде место на мнє охабело окремни упечатки, памятки и рижнородне искуство – з єдного боку – рижни приступи професорох ґу науки и преподаваню, оценьованя, сотрудзованє зоз студентами, а з другого – нагода видзиц швет и места дзе сом нїґда нє думал же сом годзен пойсц. Упознал сом вельо професорох, асистентох, колеґох зоз других местох, цо барз значне у наукових кругох, понеже треба мац контакти и сотрудзовац зоз людзми по цалей планети же би ше напредовало у науки – заключує Роберт.

АНАЛИЗА ФОРМОВАНЯ ГВИЗДОХ

Роберт на докторских студийох роби на проєкту хтори вязани за анализу формованя гвиздох у ґалаксийох котри ше находза у ґрупох, перше зоз податками зоз радио телескопох, а потим ше виглєдованє преширює и на други габово длужини. Кратки опис проєкту мож опатриц на сайту: astronomy.swin.edu.au/staff/rdzudzar.html.

narrabri.atnf.csiro.au

narrabri.atnf.csiro.au

Мено и презвиско: Роберт Джуджар

Датум народзеня и место одрастаня: 28. марец 1989. року, Руски Керестур

Основна школа: ОШ „Петро Кузмяк”

Штредня школа: Ґимназия „Петро Кузмяк”

Основни студиї: Универзитет у Новим Садзе, Природно-математични факултет, напрям физика-астрономия, дипломовал 2014. року

Мастер студиї: Еразмус Мундус Здружени Мастер Програм Астрофизики, Астромундус (Еrasmus Mundus Joint Master Program in Astrophysics, Astromundus), Универзитет Инсбрук, Астрофизика, мастеровал 2016. року. Перши и штварти семестер препровадзел на Универзитету у Инсбруку, у Австриї, други на Универзитету у Падови, у Италиї и треци семестер препровадзел на Универзитету „Тор Верґата” у Риме

Докторски студиї: Свинбурн Универзитет, Центер за астрофизику и суперкомпютери у Мелбурну, Австралия (Swinburne University of Technology, Centre for Astrophysics and Supercomputing), на PhD Aстрофизики, уписал ше 2016. року.

Награди и стипендиї:

– 4 роки Општинска стипендия под час основних студийох

– 1 рок стипендия министерства просвити у цеку основних студийох

– 2 роки стипендия Европскей Униї под час мастер студийох

– Стипендия у цеку докторских студийох (3.5 роки) од Center for Astrophysics and Supercomputing

Науково конференциї: AstroMundus Retreat 2016. рок, презентованє мастер роботи у форми постеру, на обсерваториї Асиаґо, у Италиї

Роботне место: PhD студент

Опис проєкта: https://astronomy.swin.edu.au/staff/rdzudzar.html

CV: rs.linkedin.com/in/robertdzudzar.

(Опатрене 375 раз, нєшка 1)