На Координациї НС найвецей о образованю

автор martica
802 Опатрене

БЕОҐРАД – На схадзки Координациї националних совитох националних меншинох хтора 7. фебруара отримана у Палати Сербиї у Беоґрадзе, найвецей бешеди пошвецене обласци образованя и тому як ше витворює проєкт хтори виглєдує дїлотворну заступеносц меншинох у роботи орґанох явней власци и явних службох.

Национални совит (НС) Руснацох на схадзки представял предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач, и по його словох, на схадзки поднєшени Звит Одбору за образованє Координациї, о активносцох у прешлим року и дати прегляд за наступаюци рок.

У вязи зоз обезпечованьом учебнїкох на язикох меншинох, наглашене же виходзенє учебнїкох и надалєй може буц обезпечене и прейґ окремних спорозуменьох медзи Министерством просвити як финансиєром, Заводом за видаванє учебнїкох як видавательом и Националних совитох, хтори длужни обезечиц квалитетни рукописи за потребни учебнїки.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ