На вечар конститутивна схадзка Совиту МЗ

автор мар
731 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР − На 19 годзин, у просторийох Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур будзе отримана конститутивна схадзка нового зволаня Совиту МЗ, котре вибране на виберанкох 8. юлия.

Пред новим Совитом на дньовим шоре будзе виберанє предсидателя Совиту МЗ и його заменїка, а попри тим будзе винєшена и информация о роботи Совиту за период прешлого мандату од 2014. по 2018. рок.

До нового зволаня Совиту МЗ вибрани єденац члени, спомедзи єденац кандидатох на виберанкох. Медзи нїма тройо котри були члени прешлого зволаня − Владимир Олеяр, Тихомир Медич и др Златана Надь. Нови члени Совиту то Михайло Фейди, Желько Папуґа, Михайло Пашо, Дюра Сабадош, Славко Бучко, Илона Зарубица, Єлена Сивч и Марина Преґун.

У прешлим зволаню Совиту були петнац члени, а пре пременку Статуту Месних заєднїцох до нового зволаню тераз ше виберало лєм по єденац членох, у месних заєднїцох на уровню цалей локалней самоуправи. Кандидатуру за члена Совиту могло поднєсц нєогранїчене число гражданох, а условиє було же би кажди кандидат обезпечел потримовку найменєй трицец гражданох з валалу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ