На дньовим шоре робота Месних заєднїцох

автор влдї
814 Опатрене

ШИД – На нєшкайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, главни точки дньового шора буду Звити о роботи Месних заєднїцох за 2017. рок и Финансийни плани и плани роботи за 2018. рок.

Єдна з точкох будзе и розпатранє Предлога одлуки о вименкох и дополнєньох одлуки о локалних административних таксох, як и одлука о анґажованю екстерного ревизора.

На схадзки будзе розришени потерашнї Совит за здравє општини Шид и меновани нови, як розришени буду и член потерашнього и меновани нови члени општинского Совиту за занятосц.

Значна точка будзе и Вименки и дополнєня Одлуки о витворйованю правох з обласци социялней защити з хтору будзе оможлївене же би хаснователє єднократней пенєжней помоци могли буц роботно анґажовани у роботох од значеня за локалну самоуправу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ