На манифестациї „Ровнїна вола” на нєдзелю наступи РКЦ

автор ядю
763 Опатрене

НОВИ САД – У рамикох манифестациї „Ровнїна вола”, котра почала 4. октобра у Новим Садзе, на нєдзелю, 7. октобра, остатнього дня, на 19,30 годзин наступи и Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра з Нового Саду.

През штири днї у центру городу представя ше числени културно-уметнїцки дружтва, танєчни клуби, хори и рижни уметнїки, а свойо виробки маю нагоду виложиц продукователє лакоткох, ручних роботох, сувенирох, як и традицийних єдлох и напою.

Манифестацию „Ровнїна вола” орґанизує Здруженє „Вельке коло” од 2011. року.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ