На нєдзелю концерт ансамблу Дому култури

автор зам
876 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дому култури на нєдзелю, 14. мая, музично-танечни ансамбл Дому култури Руски Керестур отрима цаловечарши концерт.

На концерту, хтори почнє на 20 годзин, наступя шпиваче-солисти, Дзивоцка шпивацка ґрупа, Виводзацки танєчни ансамбл и Народни оркестер Дому култури, з репертоаром хтори виводзели на госцованю у Словацкей початком того мешаца.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ