На пияток едукация за руских новинарох

автор ядю
754 Опатрене

НОВИ САД – Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) на пияток, 30. новембра, орґанизує едукацию за новинарох и редакторох котри информую по руски, а у сотруднїцтве з Оддзелєньом за медийни студиї Филозофского факултету у Новим Садзе.

Нашим новинаром и редактором будзе преподавац професор з Оддзелєня за медийни студиї др Деян Пралица на тему „Нєвербална комуникация и политичаре – розодкриванє емоцийох”.

Пияткова едукация будзе у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох од 11 до 12,30 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ