На штварток схадзка Националного совиту

автор зам
1.2k Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре на штварток, 18. мая, будзе отримана єденаста схадзка Националного совиту (НС) Руснацох, на хторей на дньовим шоре углавним кадрово питаня, вязани за менованє управних одборох у наших установох.

Як предвидзене, НС на штварток да предкладанє за менованє нових членох до Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, менує членох до нового Управного и Надпатраюцого одбору НВУ „Руске слово”, а на дньовим шоре и менованє двох нових членох до Управного одбору Руского народного театру (РНТ) „Петро Ризнич Дядя”.

Тиж так, НС би на тей порядней схадзки мал меновац и директора Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”, а на основи датого думаня Управного одбору Театру, после оконченого конкурсу за директора РНТ.

На дньовим шоре схадзки и потвердзованє дзевец скорейших одлукох Вивершного одбору НС.

Єденаста схадзка НС Руснацох на штварток почнє на 18 годзин у просторийох НС у Замку.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ