На ютре у Коцуре турнир у одбойки

автор злк
694 Опатрене

КОЦУР – На ютре, 20. октобра, у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, у Коцуре будзе отримани турнир у одбойки.

Сход приявених екипох на 8, 30 годзин у физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ