Нови директор

автор юлиян пап
1.5k Опатрене

Зрадовал сом ше нєдавно кед за нового директора задруґи у нашим валалє пришол млади школовани челєднїк. Праве закончел студиї, ма диплому мастер, бул и дзешка у швеце. То му перша робота и такой директорска. Гваря же хлапец певни, ма добри вязи и вельо обецує.

Стретнул сом ше з нїм хториш дзень, та му гварим же бим любел з нїм дацо побешедовац. Ша, сновали ми задруґу, нє єдну, роками сом бул кооперант, та ше и тераз дацо розумим до тей роботи. Правда, нє так як дакеди, бо ше часи пременєли, шицко приватизоване и вельо того „наспак швета”, алє голєм най ше здогаднєм на стари добри часи.

– Добре, бачи, придзце наютре на єденац годзин. Шлєбодни сом до пол дванастей, та ше порадзиме. Тераз барз понаглям… – гаври ми.

Видзим же чловек завжати, просто розпредани, а любим же є точни.

Сцел и я буц точни, та сом ютре пошол на пол єденастей. Млади директор пришол на єденац и ферталь. Гвари:

– Пребачце, бачи, то академски петнац минути. Мал сом телефон, волали ме зоз централи…

Почал сом му гуториц цо сом сцел, та и як би ришиц тото „наспак швета”. Вон слухал, ровно патрел раз на годзинку, раз през облак, вец го хтошка волал на мобилни, потим вон когошик волал… А на пол дванастей станул и прервал ме:

– Пребачце, бачи, мушим пойсц. Гварел сом вам же сом шлєбодни лєм до пол дванастей. Знаце, мам колеґиюм, вец схадзку у општини, чекаю ме привреднїки, делеґация з иножемства… Алє, придзце други раз дакеди, лєм преверце чи сом ту.

Нє пришол сом анї други раз, анї дакеди. Младого директора сом од теди нє видзел. Чул сом же пошол на нову длужносц. Дзешка там, одкаль и пришол.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ