Нєодлуга електронски рецепти хронїчним хоротнїком у Сербиї

автор 021/ядю, фото вев
945 Опатрене

БЕОҐРАД – Министер здравя Сербиї Златибор Лончар вчера, 9. октобра, наявел уводзенє електронских рецептох за хронїчних хоротнїкох, прецо нє буду мушиц часто ходзиц до дохтора по преписану терапию.

-Нєодлуга ше зоз е-рецептом оможлїви хоротнїком же би раз, лєбо два раз до рока ходзели до дохтора по одвитуюцу терапию, а нє раз, лєбо два раз мешачно – виявел министер Лончар.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ