Отримана едукация за руских новинарох

автор ядю, фото вев
1.2k Опатрене

НОВИ САД – Новинарска асоцияция Руснацох (НАР), у сотруднїцтве з Оддзелєньом за медийни студиї Филозофского факултету у Новим Садзе, орґанизовала едукацию за новинарох и редакторох котри информую по руски вчера, 30. новембра, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

Преподаванє отримал професор з Оддзелєня за медийни студиї др Деян Пралица на тему „Нєвербална комуникация и политичаре – розодкриванє емоцийох”. Преподаванє було интерактивне, та на конкретних прикладох могло потвердзиц же нєвербална комуникация представя 65 одсто медзилюдскей комуникациї. На роботнї дате и окремне огляднуце на хтори способ и у хторих околносцох мож „читац медзи шориками”, цо помага у роботи нє лєм новинаром, алє и у каждодньовим живоце.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ