Нєшка за основношколцох конєц школского рока

автор зам фото тах
839 Опатрене

СЕРБИЯ – Нєшка, 13. юния, у Сербиї остатнї наставни дзень за школярох од першей по седму класу основней школи у школским 2016/17. року.

Школяре осмих класох наставу закончели 30. мая, а на ютре, 14. юния, за нїх почина покладанє Закончуюцого испиту.

На ютре маломатуранти покладаю тести з мацеринского язика, 15. юния з математики, а 16. юния комбиновани тест, з вецей предметох.

Настава у ґимназийох и штиророчних штреднїх школох, крем за матурантох, будзе закончена 20. юния.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ