Нєшка у Коцуре семинар за наших просвитних роботнїкох

автор зам
924 Опатрене

КОЦУР – У сотруднїцтве з Националним совитом Руснацох, Оддзелєнє за русинистику Фолозофского факултету у Новим Садзе нєшка, 10. юния, у Коцуре орґанизує семинар за просвитних роботнїкох котри робя у школох з руским наставним язиком, лєбо викладаю руски язик.

Семинар будзе у ОШ „Братство єдинство”, почнє на 10 годзин, а предвидзени два блоки викладаньох – у першим о уплїву сербского на руски язик (теорийно и практично), а у другим о практичних порадох вязаних за стандарди у виучованю руского язика и литератури.

Преподавателє буду мр Ксения Сеґеди и др Яков Кишюгас.

Як дознава Рутенпрес, семинар нє акредитовани, так же просвитни роботнїки за ньго нє достаню боди, алє орґанизаторе наглашую же є барз хасновити.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ