Нє лєгко обстац на тарґовищу

автор влдї 17. фебруар 2017

Треба буц конкурентни на тарґовищу, бо найвекши прицагуюци мотив за купцох то цена продукту, алє нє шицки поднїмателє маю исти условия достац вигодну набавну цену и то нє лєгко вибориц.

Млади поднїматель зоз Шиду Славен Провчи (36), тераз уж давного 2003. року почал самостойну роботу, точнєйше тарґовину з будовательним материялом. Нє сцел тарґовину з такволану „мишану робу”, бо подприємство його оца Звонка  „Тренд-комерц” уж теди було познате, нє лєм на простору шидскей општини, алє и ширше.

– Пайташ мойого оца Радован Лукич, хтори мал искуства у тарґовини з будовательним материялом, ме нагварел же бим и я почал тарґовину тей файти – виприповедал Славен же як почал тоту роботу. – Перше зме роздумовали же би предавальня була у Моровичу при Шидзе, дзе зме мали хижу и двор. Аж зме и почали шориц двор зоз шопами за таку тарґовину, медзитим, на концу зме пришли до заключеня же би то були нєодвитуюци условия, и вжал сом под закуп простор у дакедишнїм „Шидалу”

Ту Провчи почал, и робел даскельо мешаци, покля ше нє просподобело простор у дакедишнєй „Юґокожи”, на видходзе зоз Шиду у напряме Адашевцох.

КУПЦОМ ШЕ ВИЛАГОДЗУЄ

Окрем цегли, понука ше рижни файти будовательних блокох и цименту, єст и рижни древени греди и лати, а даскельо роки було и угля и тишлїрай. На шидским подручу теди уж було даскельо предавальнї будовательного материялу хтори уж добре розробели бизнис.

Од початку роботи Славен ше мушел зочиц з тоту ситуацию, та вец з вигодну цену, добру услугу и любезносцу освоїц купцох. Як гвари, дакеди требало и пре лєм, наприклад, 100 килограми цименту палїц превозку и мехи превесц до купцового обисца.

– Перше сом хасновал трактор и прикоч, потим камиончок „тамич”, а вец сом купел камион зоз такволану „руку”, хтора олєгчує зруцованє роби. З початку купци найчастейше особнє приходзели, виберали цо им треба и хасновали свойо превозки. Нєшка найчастейше лєм поволаю на телефон, наруча цо им потребне и то им ше одвеже до двора. Tоту услугу ше нє наплацує на блїзшим подручу. Пре економску кризу вше ше менєй будує, або адаптує, та вец кажди купец барз значни, без огляду кельо купує. Можлївосц плаценя на часци и прейґ чекох, а правни особи, фирми, плаца вирмански – гвари Славен.

ЧЕЖКО НАПЛАЦИЦ ВИПОРУЧЕНЕ

Наш собешеднїк твердзи и же нє лєгко вше випоручену робу и наплациц. Дакеди ше случує же фирма даскельо раз поряднє вимирює обовязки, а вец нє плаци, та ше случовало же и прейґ суду мушел намирйовац свойо поглєдованя.

Же би ше було конкурентни на тарґовищу, найвекши прицагуюци мотив за купцох то цена продукту. Славен гвари же шицки поднїмателє нє маю исти условия достац вигодну набавну цену и же ше за тото нє лєгко вибориц, потим обраховац свой заробок и на концу буц лєпши од кункуренциї. Конкретно, вон задлужени за водзенє фирми, а ма ище двох занятих роботнїкох.

З часу на час, на його роботне место приходза и його дзивки Анастасия и Катарина, а можебуц и вони предлужа єдного дня тоту роботу.

i totu podnjimatelj S Provci

(Опатрене 100 раз, нєшка 1)