Огньогасци знова на розполаганю Коцурцом

автор злк
936 Опатрене

КОЦУР – Коцурски огньогасци ище раз указали ше су дзечни помогнуц валалу на шицки способи на котри можу та так внєдзелю, 17. юния, члени коцурского ДОД-у у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу покощели желєни поверхносци у Коцуре.На тот завод покошена трава у центре валала, у школи, на виходзе зоз валалу, на месце дзе дакеди бул Младежски дом, на огньогасним парку у улїци Ошлєбодзеня и на дзецинских бавилїщох при стадионє и на Новим селє.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ