Означени Дзень Општини Кула

автор ядю, фото општина кула
964 Опатрене

КУЛА – Зоз шветочну схадзку Скупштина општини (СО) Кула вчера, 16. новембра, преславела Дзень општини.

Шицких присутних, а насампредз госцох, привитали предсидатель СО Кула Велибор Милоїчич и предсидатель Општини Кула Перица Видеканїч. У своїх пригодних бешедох оглядли ше на резултати и плани роботи, а приказана и видео-презентация о општини Кула.

У предлуженю виведзена кратка културно-уметнїцка програма.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ