Орґанизованє настави же би наставнїком було доступне прейґ сайту

автор бва
950 Опатрене

БЕОҐРАД – Штварток, 19. априла, у Палати Сербия отримана схадзка Комисиї за образованє националних совитох националних меншинох.

На дньовим шоре було ришованє проблемох у вязи зоз финансованьом и прекладаньом явних образцох у образованю (дньовнїки, школярски кнїжочки), провадзенє реформи у основних школох и ґимназийох по питаню динамики виробку програмох, обявйованє додаткох зоз националней култури, покладанє матури у штреднїх фахових школох, як и пририхтованє за дописованє анексох, або меморандумох за видаванє учебнїкох.

Схадзку водзела Светлана Золнянова зоз Националного совиту Словацох, а попри руского, у Беоґрадзе були представнїки одборох совитох за образованє зоз мадярскей, ромскей и горватскей националней заєднїци.

Одбор за образованє НСР предствяла його предсидателька Мелания Римар. Римарова за Рутенпрес гварела же на схадзки заключене же би ше послало вимогу же би Завод за вреднованє квалитету образованя и воспитаня и Педаґоґийни завод Войводини на свойо сайти положели плани, програми настави и додатки зоз предметох од националного значеня же би були доступни наставнїком.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ