Ошлєбодзованє од неґативней енерґиї

автор Сенка Иван 20. юний 2017

Велї з нас ше нє можу похвалїц зоз здравим способом живота. По цали дзень бегаме як кед би нас дахто оганял, нє маме часу нїзач, стално зме вистати, нєвиспани, нервозни. Треба найсц способ як ше ошлєбодзиц од тей неґативней енерґиї, а єден з нїх вшелїяк и спорт. Андрей Гирйоватий з Вербасу пренашол идеални спорт за себе – бициклизем.

Андрей тераз роби и жиє у Новим Садзе. Роби у фаху як архитекта, а и звонка нього, и праве бициґла му враца шицку позитивну енерґию хтору робота вичерпа. Нє почал ше з тим спортом занїмац одмалючка, аж кед студирал, и наисце го барз полюбел.

Як ши ше упознал з бициклизмом и як то, у ствари, шицко почало?

Андрей Гирйоватий: Док сом бул абсолвент, єдна колеґиня ме заинтересовала за тот спорт. Вона мала спортску бициґлу и понукла ми  пробовац. Цо най повем, од теди сом лєм жадал мац свою и, гонїц ю цо частейше можем. Понеже то досц драги бициґли, длуго сом зберал динари же бим ю себе купел. Кажди динар хтори сом достал, чувал сом за бициґлу. У медзичаше сом почал и робиц, пред дипломованьом, та ми и то олєгчало зберанє пенєжу. Можем повесц же кед сом дипломовал, векше задовольство ми було пойсц купиц бициґлу, як пойсц по диплому, так сом ше єй радовал. J Пошвидко сом ше приключел ґу новосадскому клубу „Еlite” и предлужел ше занїмац з тим спортом.

Од шицких спортох, прецо праве бициклизем?

АГ: Рекреативно сом ше занїмал з рижнима спортами, зоз фодбалом, а у стреднєй школи сом ходзел на кик-бокс, алє бициклизем ми найбаржей „лєжи” и наисце у нїм уживам. Поготов пре мойо роботи, барз ми значи кед видзем вонка, дихац швижи воздух, теди нї о чим нє роздумуєм  и вируцим зоз себе шицко неґативне.

IMG_5840_1600x1200Кадзи ше найчастейше вожиш?

АГ: Бициґла хтору гонїм за калдерму, нє за лєси и бреги, так же гонїм вшадзи, кадзи ме драга нанєше. Идзем по варошу и звонка варошу, а наисце окремне и праве дожице кед, наприклад, зоз свою екипу пойдзем на Фрушку гору.

Може ше кажде занїмац зоз бициклизмом? Чи ше перше муши буц физично порихтани за таку файту спорта?

АГ: За таки рекреативни способ, як цо случай при мнє, важне ци мац бициґлу, добру дзеку и обрацац педали. Нормално, треба мац и одвитуюцу опрему, прето же ше, заш лєм, вожиц по драги, и нїґда нє знаш цо ше може случиц. А кед жадаце же би то було озбильнєйше од рекреациї, вец иду окремни тренинґи, пририхтованя и, нормално, треба мац тренера хтори вас добре пририхта за змаганя. Попри бициґли, думам же треба мац добру кациґу, и думам же на тим наисце нє треба шпоровац, бо, як сом гварел, вожи ше по калдерми, а ту може буц шицкого.

Толерантни други вожаче ґу вам, бициґлистом?

АГ: Анї кус. Завадзаме им и нє меркую на нас, як кед бизме нє були на драги. Мал сом случаї же ме шлепер зґурал з драги и же ме вдерел авто. Особа хтора вожела авто ме нє обачела, и вдерела ме. Прето найлєпше цо далєй сцекац од транспортних гужвох.

Кельо часово тирва єден твой тренинґ и як часто гонїш бициґлу? 

АГ: Єден таки рекреативни тренинґ ше гонї коло 50 километри, дас годзину-два, завиши од темпа и яка хвиля, а вшелїяк, мож и вецей. Шицко завиши кельо мам часу и кадзи ше вожим. У остатнїм чаше нє вожим ше часто, пре обовязки. Скорей сом гонєл бициґлу два-три днї за шором и вец ше дас два днї одпочивал, а за викенд сом ишол на длугши драги, по 100, 150 километери, и вецей.

Участвовал ши на даяких змаганьох? Освоєл ши даяки награди?

АГ: Тераз вецей нє, алє скорей сом ше змагал. Ишол сом на „Дунайски куп”, хтори ше отримує у рамикох мойого Клубу, хтори орґанизовани за шицких бициґлистох хтори ше жадаю змагац. Ту сом освоєл друге и треце место. Перше место сом потераз нє освоєл, алє хто зна, можебуц єдного дня и освоїм. Тоти змаганя орґанизовани за нас, аматерох, и тих цо ше кус баржей занїмаю з бициклизмом, нє за професийних вожачох є. Ґрупи орґанизовани по катеґорийох, по рокох вожачох.

IMG_5838_1600x1200Кед би ше дахто сцел озбильно занїмац з тим спортом и вибрац го як професию, кеди би требал почац тренирац?

АГ: Одмалючка. Мали зме семинар на хтори нам пришли госци зоз Французкей, хтори маю свой клуб и дзеци тренираю од трох рокох. Вони уж и таки мали иду на змаганя и так вец наставаю прави, професийни спортисти. У нас того нєт, тот спорт нє таки популарни. У нашим Клубе єст досц дзеци, алє, наприклад, кед пойдзем до Вербасу, там тот спорт скоро нє иснує.

Яке чувство при це виволує воженє бициґли? Змирює це, опущує, чи подзвигує адреналин?

АГ: Могол бим повесц же дава шицко од спомнутого, алє завиши и од воженя. Мнє углавним змирює. Адреналин найчастейше приходзи на змаганю. Гоч яке воженє закончим, мам после фине чувство, нормално, иснує ту и доза вистатосци, алє нє така як кед придзем з роботи. То єдна позитивна вистатосц, хтора ми дава моци за далєй.

Кед биш мал повесц дакому же би од шицких спортох вибрал праве бициклизем, цо биш повед, же прецо?

АГ: Мож повесц же бициклизем єден з найчежших спортох, велї го наволую спорт витримовносци. Кед ше гонї бициґлу, активує ше цале цело, а и сами знаце яке то добре и хасновите за здравє. Попри тим же позитивно уплївує на здравє, опущує, дава достаточно енерґиї за шицко цо пред вами, а зоз обрацаньом педалох на швижим воздуху сиґурно забудзеце на бриґи и стрес.

 

(Опатрене 190 раз, нєшка 1)