Парохиянох у Суботици нащивели ш. Анастазия и ш. Мартина

автор ига/ядю
688 Опатрене

СУБОТИЦА – Всоботу, 26. авґуста, отримана порядна Служба Божа котру служел о. Михайло Шанта, а Шестри Служебнїци предводзели шпиванє.

То була и окремна нагода у котрей парохиянє ш. Анастазиї повинчовали на покладаню вичних завитох, а першираз и ш. Мартина нащивела грекокатолїцку заєднїцу у Суботици.

После Служби Божей у виронаучней сали францисканского манастира предлужене друженє.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ