Погляд през руску призму

автор иван сабадош 11. децембер 2017

Можебуц нє найлєпша нагода у тим, дораз уж  предшветочним чаше отверац озбильни теми, алє можебуц лєпше попонагляц, як правиц ше мудри кед уж позно.

Нєдавно члени Роботного цела за младих нашого Националного совиту представели свою роботу и вообще концепт меншинскей културней автономиї школяром руских оддзелєньох керестурскей Ґимназиї. Чежко задумац идеалнєйшу комбинацию – и актере и публика будучносц нашей заєднїци. Ґу тому, матуранти уж нарок здобуду законске право гласац на виберанкох за нове зволанє Совиту.

Дахто, хто на нашо „руски ствари” патри виключно лєм през „руску призму” подумал би же то лєм протоколарни, пригодни сход, баржей пре форму як цо є наисце потребни. А наисце ше указало, и то нє першираз, же є сущно потребни, бо ґимназиялци пред нїм нєбарз знали о спомнутих темох.

Пред тим як дахто такой пресудзи же „младши ґенерациї нє дзбаю за свойо”, ситуация подобна и у общей рускей популациї, без огляду на возрост, лєбо дзе дахто жиє. Нє гварим то напамнят, алє ше можем поволац на анкету пред остатнїма меншинскима виберанками, кед нашо читателє оценьовали дотедишнї  Национални совит.

Гоч то през спомнуту „руску призму” випатра иншак, еґзистенциялни и животни питаня просековому Руснакови/Рускинї, дзе епитет „просекови” треба спатрац виключно у статистичним значеню, а нїяк як вредносни лєбо знєважуюци суд, вельо висше на лїстини приоритетох од тих националних и народних. То треба розумиц и прилапиц, алє виключно як початну точку, а нє як конєчни стан. З другима словами, пробовац го меняц. Насампредз так, же розбиєме узвичаєни стереотип же ше руснацтво дотика лєм уского круга „поволаних”, алє же є заєднїцка ствар шицких, кельо нас єст. Без того, анї єдна афирмативна акция нє може мац богзна яки резултат. А уж нарок, пред нами велька така акция – мотивованє младих припаднїкох рускей заєднїци же би ше уписали до Окремного виберацкого списку пред спомнутима нa виберанками за нове зволанє Националного совиту. „Руске слово”, як и кажди раз потераз, будзе єй часц.

(Опатрене 114 раз, нєшка 1)