Подзелєни пакецики дзецом воєних инвалидох

автор влдї
893 Опатрене

ШИД – Предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович вчера приял дзеци Здруженя воєних инвалидох и придал им новорочни пакецики.

Вукович шицким винчовал Нови рок и наглашел же локална самоуправа водзи рахунка о дзецох воєних инвалидох и помага им у зависносци од можлївосцох обезпечуюци им учебнїки и школски прибор на початку школского року, як и новорочни пакецики.

Подзелєни вкупно 32 пакецики, а у мено Здруженя локалней самоуправи подзековал секретар Славко Муслич.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ