Покраїнска влада видвоєла 20 милиони за диґитализацию школох

автор ртв/ядю
826 Опатрене

НОВИ САД – Покраїнска влада на вчерайшей схадзки видвоєла 20 милиони динари за диґитализацию у обласци образованя на териториї Войводини, односно за уводзенє Майкрософтовей платформи за унапредзенє образовного процесу з хаснованьом сучасних пошореньох и сервисох.

Слово о набавки софтверскей платформи за 52 ґимназиї, стреднї и основни школи у АП Войводини, котру би хасновали 2 500 наставнїки през єден школски рок, гвари ше у сообщеню зоз схадзки Покраїнскей влади.

Тота платформа оможлїви просвитним роботнїком и школяром роботу на документох, триманє преподаваньох и комуникацию медзи колеґами и школярами зоз рижних локацийох прейґ Интернету, як и хаснованє електронских текох за наставнїкох и школярох, знїманє преподаваньох, приступ ґу преподаваньом з дому, додзельованьох домашнїх задаткох и їх препатранє.

Платформа ше реализує на основи спорозуменя о сотруднїцтве Покраїнскей влади зоз компанию Майкрософт.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ