Помоц младим польопривреднїком

автор зам
925 Опатрене

НОВИ САД – Млади польопривреднїки, од 18 до 40 роки, можу конкуровац за доставанє безповратних средствох на Конкурс за потримовку младим у руралних подручох у Войводини, хтори розписал Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство. Конкурс тирва покля єст средства, а заключно зоз 23. юнийом того року.

Мож конкуровац за инвестициї за розвой и унапредзенє примарней рошлїнскей продукциї на реґистрованих польопривредних ґаздовствох младих польопривреднїкох, за потримовку инвестицийом у статкарскей продукциї, як и за потримовку инвестицийом у прерабяню меса, млєка, желєняви, овоци и грозна на польопривредних ґаздовствох младих польопривреднїкох.

По Конкурсу вєдно опредзелєни 100 милиони динари, а безповратни средства ше достава за 75 одсто трошкох прияви з хтору ше конкурує. Максимални винос по єдней прияви нє може буц векши од милион 200 000 динари, а минимални винос 500 000 динари.

Конкурс и потребна документация обявени на сайту Покраїнского секретарияту за польопривреду – www.psp.vojvodina.gov.rs.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ