После резултатох Закончуюцого испиту, нєшка и ютре Лїстини жаданьох

автор маф
1.1k Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як у шицких основних школох у Сербиї, и у Основней школи „Петро Кузмяк” вчера обявени конєчни резултати Закончуюцого испиту. Нєшка и ютре школяре виполнюю Лїстину жаданьох за штреднї школи.

Конєчни резултати у керестурскей Школи обявени кориґовани после штирох послатих жалбох на прелиминарни резултати зоз шицких трох тестох.

По урядових резултатох на тесту з руского язика просеково посцигнути 10,57 боди, з математики 8,96, а з комбинованого з пейц предметох 9,90 боди.

Поєдинєчно, од 20 максималних, найвецей посцигнути боди з руского язика 18,5, з математики 17,50, а з комбинованого 18,00 боди, а анї єден школяр з анї єдного теста нє мал 0 боди.

Нєшка и ютре, по календару упису, школяре у своїх школох виполнюю Лїстину жаданьох дзе по особним приоритету начишлюю голєм 6-7 штреднї школи до хторих би ше жадали уписац.

На лїстини 5. юлия  предвидзени термин за евентуални жалби и виправки, та конєчни лїстини жаданьох на урядовим сайту Министерства просвити буду обявени исти дзень.

Резултати розподзельованя по школох и образовних профилох у штреднїх школох буду обявени 8. юлия, а уж шлїдуюци дзень будзе и упис.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ