После штирох деценийох ознова вєдно

автор апм 1. април 2018

Пред штерацец роками були леґинь и дзивка, рихтали ше побрац. Вона закончовала стредню школу, вон достал роботу. Алє, живот иншак сцел. Розишли ше. Штири децениї ше нє видзели и нє чули. Нєшка тота животна приповедка цалком иншака, алє нєзвичайна, як кед би за ню сценарий писал даєден режисер за свой филм.

Кирил Фейса народзени у Вербаше 1953. року, дзе закончел и основну и штредню школу за шлосера, монтера. Мал дзивку Славку, Вербащанку, бул у штреляцким дружтве як дома, змагал ше и бул активни спортиста. А вона бивала нєдалєко, и ю прицаговало штреляцтво, гоч була озбильна атлетичарка. Кед слово о штреляцтве, Кирил єй бул инструктор.  И так почала велька любов хтора тирвала штири роки.

– Славка часто була у нас, у нашим обисцу, и то нїкому нє завадзало, шицки знали же то озбильна вяза. А вец, нєодлуга, 1973. року сом достал роботу на ладьобудовалїщу у Пули и пошол сом з Вербасу. План бул же и Славка док закончи школу придзе ґу мнє. Спочатку сом часто приходзел дому, а вец вше ридше – памета Кирил.

На вистку же ше Кирил у Пули оженєл, шицки заслупли. Славка о тим нїч нє знала, аж о єден час шицко дознала од Кирилового оца. 

– Шицки зме плакали, озда же сом теди  уж була уж як часц Фейсовей фамелиї, и наисце ми теди було барз чежко, паметам длуги днї у слизох – приповеда Славка  хтора теди спалєла шицки писма и заєднїцки фотоґрафиї.

– Думала сом же готове, же скапала моя младосц, и шицки мойо сни… – здогадує ше Славка хвилькох пред вецей як 40 роками.

ЗОЗ ПУЛИ ПОШЛИ ДО ШВЕТА

– Зоз Пули сом зoз супругу Бернадину (Дину) пошли жиц до Трсту, до Италиї, а вец аж до Венецуели. Там зме були седем роки, и там  ше 1982. року народзела наша дзивка Еуфемия, Фемка. О єден час зме ше ознова врацели до Италиї, до Трсту – приповеда Кирил хтори зоз ладї „нє зишол” анї нєшка. Робел на велїх ладьобудовалїщох, жил у Дєнови, у Африки, найчастейше у Ниґериї, Конґу, Републики Ґабон. Остатнїраз, 2015. року бул у Камеруну. Надалєко бул познати як швайзовач, специялизовани за роботу на ладьох.

Кирил гвари же жил свой живот. Кед у живоце настали „бурї” часто думал цо би и як би було кед би бул зоз Славку… Та заш лєм, малженство пробовал зачувац. До Вербасу нє приходзел часто, а супруга и дзивче були дома, у Трсту. Славка ше одала и пошла жиц до Никшичу. У тим малженстве ше им народзели два дзивчата, алє заєднїцки живот нє ишол. Розишли ше. О дзешец роки упознала другого чловека з хторим достали сина. Складали ше, но вон уж 16 роки нє медзи живима. И Кирил у Трсту пред даскельома роками остал без Дини.

НЄ ЛЄГКИ КРОЧАЙ

28-29 italija - trst 204Дзень за дньом преходзели, рок за роком Славка робела у вербаскей пекарнї, кед ше єдного дня на дзверох зявела Афия Фейсова, Кирилова нина. Вона була шведок шицкого цо ше случовало у прешлосци, теди, давно, зоз Славку дружтвовала, шила єй шоси… Понеже знала же су обидвойо сами, од слова до слова,  предложела Славки най навола Кирила. Нє була то лєгка одлука, виволала Славка, та заш лєм о два тижнї надумала обрациц число у Трсту.

– Шедзел сом за столом кед телефон забренкал, а з другого боку ше озвал глас „Кичо, то ти?” Остал сом без слова, бо ме нїхто так нє волал окрем нєй, окрем Славки – памета Кирил тот дзень. Гоч тота перша розгварка кратко тирвала, и єдному и другому нє було шицко єдно. Днями прегартали по прешлосци, вельо того виблядло, вельо того нє дало мира…

– Я нє сиґурни чи бим ю дакеди наволал, но, после тей розгварки прешло даскельо днї, и ми ше ознова учули. Вец зме ше догваряли як ше увидзиме. Порадзели зме ше же вона придзе ту.

И його дзивка и єй дзеци добре знали за Славкову и Кирилову вельку любов з младосци, та так вона до конца пришла до Трсту. Штири децениї нє були вєдно, алє ше у маси людзох, гваря, такой препознали. Вона теди у Трсту остала даскельо днї, и гвари же єй шицко випатрало як сон. Остали у контакту, и вец почали и озбильнєйше плановац о тим же би ше частейше видзели. Роздумовали як покончиц документи за єй пребуванє у Италиї.

Єдного дня ю Кирил нєсподзивал зоз шкатулку у хторей бул персцень… Пристала. Повинчали ше 31. марца 2016. року, точно пред двома роками. Додава Славка же таку шкатулку чекала пред штирома децениями, алє, як гвари, нїґда нє позно. Планую же о два роки, як пензионере, приду жиц до Вербасу. Одкеди ше побрали, у Вербаше були даскельо раз. У Вербаше Кирилова нина, як вони гваря тета Афия, хтора за шицко „виновата”. У Вербаше и Кирилов брат Силва з фамелию, Славково дзеци…

– Цо бим могол повесц окрем того же сом дочекал и тото же можем жиц з особу з хтору сом вше и сцел жиц. Нєшка обидвойо маме одроснути дзеци, вони маю свойо животи, а ми двойо тераз будземе будовац свой – закончує Кирил.

ДЗЕЦИ О ШИЦКИМ ЗНАЛИ

И Кириловка дзивка и Славково дзеци шицки добре знали за любов своїх родичох зоз младосци, и тоти нови случованя крашнє прилапели и потримали тоту вязу т.є. малженство. Нєшка Фемка одроснута дзивка, жиє у Трсту зоз своїм леґиньом, а Славково тройо уж попристановяни и маю свойо фамелиї.

Теди, на початку 70-тих рокох думали же их нїч на тим швеце нє годно розлучиц

Теди, на початку 70-тих рокох думали же их нїч на тим швеце нє годно розлучиц

(Опатрене 215 раз, нєшка 1)