Потребна помоц мацери и синови Бєкичовим з Керестура

автор маф
1.1k Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мацери Любици и єй синови Деянови Бєкичовим з Руского Керестура потребна материялна помоц за основни потреби и за лїки, бо тераз жию лєм з приходом од 7 000 динари мешачно. Прето и прейґ медийох поволани людзе добрей дзеки же би им помогли, покля нє риша длугшу процедуру за доставанє даякей социялней помоци од держави.

Бєкичова (60 роки) самохрана мац сина Деяна (40 роки), котри чежко хори од свойого 18. року. Попри хороти шерца, Деян и чежки психични хоротнїк, скоро є нєрухоми и нє може без лїкох, хтори муша куповац.

Од 2009. року, од кеди жию у Керестуре, Бєкичово робели шицки сезонски роботи, но Деян вецей нєспособни робиц, а Любица ше у медзичаше тиж похорела и вецей нє може робиц чежки роботи.

Попри за сина, Любица од бувшого супруга тиж доставала витримованє, хторе єй вон нєдавно утаргнул, прецо остали у чежкей материялней ситуациї, а обидвойо су нєспособни за роботу.

Помоц им обецал и керестурски парохийни Каритас, а хто жада и може помогнуц з поживу, лєбо з пенєжом, най однєше особнє до обисца Бєкичових на Ленїновей улїци число 227, лєбо най уплаци на рахунок 200 64407740 26, Любица Бєкич, Банка Поштанска штедионица.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ