Почало вельке пораєнє церкви по законченю роботох

автор злк
958 Опатрене

КОЦУР – У коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици 22. новембра почало вельке пораєнє церкви, церковней сали и порти.

У велькей роботней акциї члени Церковного одбору, на чолє зоз парохом о. Владиславом Рацом, часни шестри, жени зоз коцурского Каритасу шорели церкву, односно заметали, сцерали прах, хлопи вивожели шут, а по законченю тих роботох помали почина пририхтованє церкви за билєнє.

По словох о. Владислава Раца, пораєнє будзе робене на даскельо заводи, а у планє же би по швето св. Миколая, котре ше у Коцуре преславює 19. децембра, церква була порихтана за богослуженє. Богослуженя ше хвильково отримує у церковней сали.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ