Превентивни преподаваня у Школи

автор маф
853 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” школяром шестей класи вчера отримане преподаванє з тему „Превенция и защита дзецох од злохаснованя опойних дроґох и алкоголу”.

Преподаванє отримал инспектор з Полицийней станїци Кула Предраґ Шлюкич, котри наявел же то перша тогорочна тема у циклусу превенциї на тижни теми з обласци криминалистики, безпечносци у транспорту, з обласци общей полицийней защити и огньогаства.

Преподаваня ше запровадзую за возрост штвартей и шестей класи у шицких школох општини Кула, алє и у цалей Сербиї. Почали их витворйовац прешлого року Министерство нукашнїх роботох и Министерство простиви, науки и технолоґийного розвою, а плановани су як длугорочна превентивна активносц.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ