Преглашена лїстина „И ми Рускинї/Руснаци”

автор ядю
697 Опатрене

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера, 16. октобра, преглашела шесту лїстину за виберанки за членох Националного совиту рускей националней меншини, хтори буду отримани 4. новембра.

На виберанковей лїстини „И ми Рускинї/Руснаци”, хтору поднєсла Ґрупа виберачох Рускинї/Руснаци, єст 9 кандидатох и за ню стоя 87 полноважни вияви виберачох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ