Предложена Стратеґия нє облапя и културу националних меншинох

автор зам
952 Опатрене

БЕОҐРАД  – Стратеґию розвою култури у Републики Сербиї од 2017. по 2027. рок треба дополнїц и з културу националних меншинох у Сербиї, понеже є цалком вихабена з того документу, заключене на схадзки Координациї националних совитох (НС-ох) националних меншинох, хтора штварток, 21. септембра отримана у Беоґрадзе, а присуствовали представителє 16 з 21-ого НС-ту.

Як Рутенпрес дознава од предсидателя Вивершного одбору НС Руснацох Желька Ковача и секретара Совиту Танї Арва Планчак, котри присуствовали на спомнутей схадзки, поведзене же Предлог стратеґиї добре виробени, алє за културу векшинского, сербского народу, а нє и за културу националних меншинох у Сербиї, прецо Координация виражує нєзадовольство.

Културу националних меншинох ше у тим документу (хтори ма 137 боки) спомина лєм при початку з єдну алинею, дзе поведзене же начала стратеґийного розвою култури засновани и на принципе „защити култури права националних меншинох”,  а познєйше, у обласци „Специфични установи култури”, же у Войводини постоя заводи  за културу меншинских заєднїцох, хторим снователє НС-ти, цо анї нє цалком точне, бо су соснователє.

Координация НС-ох предклада же би ше Предлог стратеґиї дополнєло з културу националних меншинох. Кед же то нє будзе прилапене, вец треба виробиц окремну стратеґию култури за национални меншини у Сербиї – заключене на схадзки Координациї, а у тим напряме написани и кратши „Коментари Координациї на Стратеґию розвою култури”, хтори уж послати до шицких НС-ох, будзе и до Министерства култури и информованя, як предкладательови Предлогу. 

Предлог стратеґиї розвою култури у Републики Сербиї од 2017. по 2027. рок на явней розправи по 28. септембер.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ