През интерактивни роботнї до нових спознаньох

автор ядю
1k Опатрене

НОВИ САД – Вчера закончена дводньова едукация за новинарох и редакторох котри информую по руски, у орґанизациї Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР) у сотруднїцтве з Оддзелєньом за медийни студиї Филозофского факултету у Новим Садзе, а з потримовку Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

На семинаре у просторийох АД „Дневник” у Новим Садзе, новинаре и редакторе мали нагоду през интересантне преподаванє професора др Владимира Баровича з Оддзелєня за медийни студиї дознац як ше и кеди зявела цензура у шветових медийох, алє и у яких формох ю мож препознац у нєшкайшим чаше.

NS NAR edukacija w 2017-12-01 Homa Cvetkovic Blazena (39)

Лекторка нашей новинско-видавательней установи Блажена Хома Цветкович о гранїцох уметнїцкей шлєбоди и иновацийох у язику бешедовала през интересантни приклади зоз каждодньовей роботи, та шицки присутни мали нагоду обновиц и научиц як их треба применьовац у руским язику.

На першим стретнуцу, прешлого пиятку, о цензури бешедовали проф др. Дубравка Валич Неделькович и проф. др Деян Пралица, обидвойо з Оддзелєня за медийни студиї.

NS NAR edukacija w 2017-12-01 (41)

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ