Прешлого року секциї дюрдьовского КУД мали 34 наступи

автор сас
1.2k Опатрене

ДЮРДЬОВ – Вчера, 29. януара, у Дюрдьове отримана порядна Рочна скупштина КУД „Тарас Шевченко”, на хторей прилапени звит о роботи и финансийни звит за прешли рок, звит Надпатраюцого одбору, як и план роботи КУД за тот рок.

Скупштину водзел єй предсидатель Мирослав Чакан, котри винєсол же у прешлим року у Дружтве активно робели шицки його секциї – рецитаторска, дзецинска драмска, три фолклорни и музична (у нєй соло-шпиваче, оркестри и шпивацки ґрупи), хтори у 2016. року мали 34 наступи. Медзи нїма 17 у орґанизациї КУД, дзе и театралней представи и концерти, орґанизовани 14. Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”, преслава 110-рочнїци народзеня Яшу Бакова и 25-рочнїци Спортских бавискох з його меном.

2-Djurdjov-02

После Крачунского концерту и означованя Националного швета Руснацох, тогорочни активносци буду предлужени з Балом широких сукньох (4. фебруара), а 11. марца будзе концерт з нагоди Дня женох. У планє поставиц нови танци, дзецинску представу, и надалєй у КУД буду рижни активносци младих, а Фестивал жридлового шпиваня того року будзе 20. авґуста, гварене на Скупштини.

КУД у 2016. року за рижни активносци розполагал з коло милион 200 000 динари, у чим коло трецина видвоєна за превоз аматерох на наступи, а того року ше обчекує звекшанє прилїву средствох за 200 000 динари.

Як гварел предсидатель Управного одбору Микола Кухар, найвекшу финансийну потримовку Дружтво мало од Општини Жабель, потим Националного совиту Руснацох, Заводу за културу войводянских Руснацох и ресорних секретариятох АП Войводини. Роботу Дружтва помагали и Месна заєднїца Дюрдьов, дюрдьовска ОШ, алє и гражданє, медзи котрима видвоєни Моника Брукнер и Маринко Дудаш.

2-Djurdjov-03

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ