Привит першокласнїкох

автор злк
939 Опатрене

КОЦУР – У коцурским Доме култури вчера, 12. юния, Школа орґанизовала привит будуцих школярох, котри од септембра руша до першей класи ОШ „Братство-єдинство“.

3-Privit-02

Прешокласнїкох привитала директорка Школи Славица Байор, а школяре нїзших класох, зоз своїма учительками, будуцим школяром приказали пригодну програму, преткану зоз шпиванками, рецитациями и драмскима сличками.

3-Privit-03

У Коцуре од септембра до першей класи ОШ руша вєдно 45 школяре, а наставу на руским язику буду провадзиц пецеро школяре.

3-Privit-04

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ