Просвитни роботнїки вимагаю диялоґ з Минстерством

автор бта/сен  фото маф
885 Опатрене

БЕОҐРАД – Уния синдикатох просвитних роботнїкох Сербиї (УСПРС) вчера протестовала опрез Влади Сербиї, а єй представителє, медзи иншим, вимагаю приношенє Закона о платних класох, хтори би бул справедлїви ґу хасновательом буджету, та сполньованє Спорозуменя о ришованю спорних питаньох хтори подписани 2015. року, а з хторим закончени тедишнї пейцмешачни штрайк просвитних роботнїкох.

Окрем того, наявени и вимоги за приношенє анексу Спорозуменя о ришованю спорних питаньох у просвити, хтори будзе подрозумйовац злєпшанє положеня просвитних роботнїкох.

На вчерайшим протесту УСПРС вимагала диялоґ з ресорним министерством, а у процивним – штрайк будзе радикализовани. УСПРС наявела скрацованє годзинох на 30 минути, а кед Министерство просвити до конца марца нє сполнї вимоги, школи- членїци того синдикату отримаю єднодньови штрайк спозореня з нєотримованьом настави, гварела предсидателька Униї Ясна Янкович.

– Нє розумиме же нєт пенєжи за нашо вимоги, то наисце нє можеме похопиц – гварела Янковичова на сходзе дзе присуствовали коло 1 000 просвитни роботнїки. Спомедзи 736 школох хтори членїци Униї, на протесту були представителє вецей як 500 школох.

Министер просвити Младен Шарчевич оценєл же нєт причини за евентуални штрайк Униї синдикатох просвитних роботнїкох Сербиї и наявел же шицки спорни питаня о заробкох буду ришени з новим законом о платних класох, хтори би мал буц принєшени по юний.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ