Прошле године само два пожара, али велика

автор зам, фото слн
860 Опатрене

РУСКИ КРСТУР – На редовној Годишњој скупштини крстурског Добровољног ватрогасног друштва (ДВД) која је у суботу, 25. фебруара одржана у Ватрогасном дому, речено је да је прошле године у Крстуру било само два пожара, али веома велика која су проузроковали велику материјалну штету. Изгорела је једна већа кућа и окућница, чак и неке пољопривредне машине, а касније и скоро цео један стан.

Како је у извештају за 2016. годину рекао председник ДОД Михајло Рац, ватрогасци су организовали и редовни преглед пољопривредних машина, трактора и противпожарних апарата пре жетве, за време жетве су дежурали у Дому, чланови ДВД су активно учествовали на значајнијим месним манифестацијама, а на почетку школске године ученике првих и других разреда ОШ упознали су са противпожарном заштитом.

Од Ротари-клуба Кула, чији су чланови прошле године били гости у крстурском ДВД, добили су ватрогасно црево, а Рац је истакао и добру сарадњу са Месном заједницом и другим удружењима. И поред тешке материјалне ситуације, прошле године су успели да адаптирају стан за домара и да окрече велику салу у Ватрогасном дому.

Највећи проблем у раду и даље је недостатак новца, а прошле године укупан приход крстурског ДВД износио је мало више од 86 500 динара, а расходи су скоро 89 000 динара.

Осим домаћих чланова ДВД  и представника појединих месних удружења, на седници Скупштине присуствовали су и представници Општинског ватрогасног савеза и професионалне ватрогасне јединице из Куле, као и представници ДВД из Куцуре, Петроварадина, Пивница и Крушчића.

На седници је уручен и посебни поклон од Љубице Крњајић из Ватрогасног савеза Војводине – разне играчке за децу и млађе који промовишу рад ватрогасаца.

7-DOD-03

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ