Радосц за дзеци – проблеми за старших

автор Редакция и мрежа дописовательох 28. януар 2017

Одкеди почала жима и вяц шнїг, главни драги у наших местох розчисцени и преходни, алє як ше руши ґу окраїску, на асфалту остало грубше пасмо набитого шнїгу, котре ше на даскелїх местох претворело до ляду и прави проблеми.

После Нового року, як ше температура спущела глїбоко спод нули, Нови Сад и пригородски места функционовали нормално. По шицких улїцох першого приоритету ше розчисцовало шнїг и сипало соль. После того ше розчисцовало улїци другого приоритету. Комунални подприємства, насампредз, „Топярня” робела нормално, як и „Водовод и канализация”.

Правда, на цепловодней мрежи Цеплотного жридла „Петроварадин” пришло до гавариї, даскельо годзини у тей часци городу нє було зогриваня, алє систама швидко оправена и зогриванє преробело исти дзень. Шицки обєкти Предшколскей установи „Радосне дзецинство”, як и же робя шицки обєкти Дома здравя Нови Сад.

У КЕРЕСТУРЕ ОЧЕЖАНЕ РОЗЧИСЦОВАНЄ ШНЇГУ

У цалей кулскей општини, та, и у Руским Керестуре, на основи достатей роботи на тендеру хтори розписала Општина Кула, шнїг розгартує подприємство „Молиментум” зоз Кули. У складзе зоз своїма капацитетами, у розчисцованю шнїгу помага им и Явне комуналне подприємство „Руском”.

Керестурске ЯКП задлужене за отримованє явних поверхносцох, цо подрозумює и одметанє шнїгу на паркинґох, на пияцу, коло каплїчки, як и коло явних установох и подприємствох, и на дражкох у центре и парку. Директор „Рускому” Иґор Фейди гвари же роботнїки, такой накадзи спаднул шнїг вишли на терен, алє, дзепоєдни паркинґи уж були позаберани, та шнїг на нїх нє могол буц цалком порозгартани.

DSCN3089

– Того року кед падал шнїг, нападал лєм штири–пейц центиметри. Барз го чежко розчициц, бо го лопата на розчисцовачу нє може цалком позберац, алє остава на асфалту. Пре моцну жиму, нагло марзло, та и шнїг ше швидко змарзал. Тиж так и соль, котру зме руцали, нє дїйствовала найлєпше, понеже соль нє функцинує на минус шейсц ступнї. Аж кед би було минус два–три, та и температура у плусу, соль би мала ефекту – гвари Иґор Фейди, директор „Рускому”.

Тиж так, Иґор Фейди додава же проґнози за тоту жиму нє найвигоднєйши, понеже ше предвидзує шнїг и у фебруару и у марцу, та треба буц порихтани на можлїви проблеми.

Но, без огляду на проблеми, шнїг опрез предавальньох, киоскох, Здравственей амбуланти, Пошти, Месней канцелариї, дзецинскей заградки и других установох у центре поодметани. Тиж так и у валалє опрез хижох дражки векшином поодметани.

У ШИДЗЕ СЛУЖБИ ДОБРЕ ФУНКЦИНУЮ

Шидска општина єдна од ридких у котрей жимски служби добре функционую. То потвердзел и предсидатель општини Шид Предраґ Вукович, котри обишолшицки важнєйши установи, насампредз здравствени станїци, школи, предшколски установи. Тиж так, Исто так, опрез предавальньох и маркетох власнїки одметаю шнїг и розбивало ляд.

Шицки драги, державного и локалного уровню благочасово очисцени, явно-комунални подприємства поряднє функциомную. И гражданє благочасово поодметали шнїг зоз дражкох опрез своїх обисцох.

Най здогаднєме же на Осмей схадзки Скупштини општини Шид, хтора отримана концом прешлого року, як стаємна резерва видвоєни 10 милиони динари, а, як теди дате у обгрунтованю, медзи иншим и за жимске отримованє драгох.

DSCN3087

ПО ЄДНА РОЗГАРТОВАЧКА ЗА КАЖДЕ МЕСТО

У местох жабельскей општини главни драги отримує Подприємство „Драги Сербиї”, а по улїцох ЯКП „Чистота” зоз Жаблю. Шнїх котри потераз падал нє направел векши проблеми. Роботнїки и машини, розгартовачки, порихтани реаґовац, алє ище вше нє було вельо шнїгу.

Понеже ЯКП „Чистота” нє ма свойо машини за розчисцованє шнїгу з драгох, анґажовани пейц машини зоз ДОО „Тадис” зоз Ґосподїнцох, по єдна машина за кажде општинске место и ище єдна котра розчисцує стару драгу ґу Зренянину, од семафора у центру Жабля по крижанє з маґистралну драгу Нови Сад–Зренянин. Вона тиж доступна же би розчисцовала преходи ґу явним институцийом у шицких штирох општинских местох, кед би було потребне.

Но, шнїг ше розчисцує кед го єст вецей як пейц, а менєй як дзешец центиметри.

– Пред тим як почал вяц шнїг температура була спод минус дзешец ступнї, а теди соль нє ма ефекту. Тиж так, док прешол камион зоз розгартовачку, нє мог шицко розчисциц. Проблем и тото же нам драги нєровни та нє мож очисциц идеално. Понеже кажди шнїг за котри алармуєме же ше муши розчисциц вельки трошок за гражданох и за нашо прдприємство, навияме же би нє падало вельо – гвари Радомир Злоколица, директор ЯКП „Чистота”.

О винїмкових ситуацийох одлучує општински Штаб за позарядово ситуациї, чийо члени и предсидателє Месних заєднїцох. Вони, як и други члени маю обавязку надпатрац у яким стану вжиме драги у їх валалє, алє и провадзиц яка ше обчекує хвиля.

Гоч главна драга у Дюрдьове була цали час була преходна, як и важнєйши улїци у месце, шицки улїци од центру ґу перифериї ше нє розчисцовало. На нїх ше направели шлїщанки, було ше чежко по нїх рушац, гоч пешо, гоч на авту. Найвецей ше радовали дзеци, як и каждей жими. Тих дньох замерковане и векше глєданє огриви.

ЖИМА ТРОШИ РЕЗЕРВИ ОГРИВИ

Понеже ше моцна жима предлужела, а метеоролоґове предвидзую же ище потрима, по древарох ше випражнєли резерви шицких файтох огриви. Найвецей ше глєдало древа, а пре високи шнїг у лєсох, нє мож рубац древа та и робота станула.

Тиж так, евидентоване вельо векше трошенє струї и ґазу, як єдних од частих енерґентох на котри ше зогриваю обисца у наших крайох. На рахунки за струю уж сцигли рекламациї пре погришне одчитованє, а обачиц же векши рахунки и за ґаз.

DSCN3205

(Опатрене 186 раз, нєшка 1)