Ревизия хасновательох помоци

автор влдї 31. марец 2017

У Центру за социялну роботу у Шидзе, тих дньох тирва ревизия хасновательох социялней помоци. Цо то значи, потолковала нам Драґана Шинка, директорка тей социялней установи, понеже ше то вше окончує у маю.

– Пред тим як дахто достанє социялну помоц, муши дац подноши потребну документацию и докази же би достал помоц, а сума помоци завиши чи слово лєм о єдней особи, або особи хтора ма фамелию, и наприклад, витримує дзеци хтори ходза до школи, стара ше о старих родичох и подобне. З оглядом на тото же иснує можлївосц пременки спомнутих околносцох, кажди хаснователь длужни у периодзе 15 днї приявиц нам одредзену пременку хтора вплївує на положенє доставаня помоци, або на єй винос. Наприклад кед особа вецей у обисцу нє витримує дзецко хторе достало свою роботу, або вишло з фамелиї по другей основи, то шицко условия хтори вплївую на статус хаснователя социялней помоци – наводзи директорка Драґана Шинка.

Тераз на подручу општини Шид 391 фамелия хаснователь социялней помоци. Же би нє остало шицко лєм на дзеки хаснователя чи прияви пременку у фамелиї, предписане и же Центер за социялну роботи по урядовей длужносци порушує активносци коло преверйованя податкох значних за витворенє права на социялну помоц.

Наша собешеднїца визначує же ше социялну помоц достава по ище єдней основи, а то дочасово, односно дзевец мешаци у року. Звичайно прерва у доставаню помоци през лєтнї мешаци, бо то час кеди така особа годна дацо и сама заробиц на наднїци, або даякей другей дочасовей роботи. Од єшенї тоти особи ознова подноша – вимогу и документацию и вец ше одлучує чи и далєй буду доставац социялну помоц. Тераз єст 524 фамелиї хтори хаснователє дочасовей помоци.

– Єдна з мирох контроли и то чи ше особа находзи на евиденциї Националней служби за обезпечованє роботи и чи ше поряднє одволує на их поволанки. Хто препущи явянє пре свою вину, а Биро го дочасово висцера з евиденциї, така особа траци право на социялну помоц – гварела нам на концу Драґана Шинка, директорка Центра за социялну роботу з надпомнуцом же число хасновательох звекшане за 10 одсто у одношеню на влонї.

(Опатрене 126 раз, нєшка 1)