Найменєй боди з математики

автор сас
924 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Резултати пробного Закончуюцого испиту у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, хтори покладали 72 школяре, обявени того тижня.

Руске оддзелєнє (шицки 7-еро школяре ше опредзелєли покладац руски як мацерински) найлєпше поробело тест зоз мацеринского язика – просекова оцена 8,28 боди, а просекова оцена тестох зоз сербского язика (хтори покладали 65-еро школяре) у других трох оддзелєньох вєдно 11,26 боди.

Просеково число бодох з математики у руским оддзелєню виношело 3,92 боди, а на уровню школи 3,33 боди. Комбиновани тест – руске оддзелєнє 7,07 боди, а на уровню школи 6,93 боди.

Наставнїки котри препатрали тести и того року обачели же школяре питаня на тесту нє читали сконцентровано, алє поверхово. Вовторок, 24. априла, директорка Школи Вукица Петрович на Оддзелєнскей ради осмих класох презентовала анализу пробного тесту, та наставнїки могли видзиц у хторих обласцох треба школярох лєпше пририхтац за покладанє Закончуюцого испиту. О резултатох поєдинєчно уж бешедоване зоз школярами, а розгварка будзе окончена и зоз родичами.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ