Роботи на беґельох системи ДТД

автор мар
925 Опатрене

НОВИ САД/СИВЕЦ – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович стреду, 15. юния, обишол роботи хтори ЯП „Води Войводини” окончує на беґельскей мрежи Вербас-Бездан при Сивцу и з тей нагоди виявел же тоти роботи часц значних инвестицийох у Войводини, наглашуюци же чисценє и ушорйованє беґелю Вербас-Бездан, познатого Велького бачкого беґелю, будзе предлужене покля ше нє очисци цалу длужину од 83 километри.

Попри роботох на часцох беґелю Червинка-Сивец, Мирович наявел и же того року буду поробени и други на санациї беґельскей мрежи и водопривредних обєктох, на ище 10 локацийох.

Предсидатель Покраїнскей влади додал же з ребалансом покраїнского буджету за водопривреду предвидзени дополнююци средства, а нєдавно Покраїнска влада, локални самоуправи и ЯП „Води Войводини” уж обезпечели вецей як 870 милиони динари за чисценє и отримованє беґельох и яркох.

Спомнул и инвестицийну програму за залївну систему за вецей як 13 000 гектари, хтору финансує Фонд Абу Даби. Нєодлуга почню технїчни роботи за пририхтованє системи на вецей локацийох.

9-Begelj-02

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ