Розришена директорка Центру за социялну роботу, меновани о.д. директора

автор влдї
879 Опатрене

ШИД – На вимогу Општинскей ради вчера, 28. априла, отримана схадзка Скупштини општини (СО) Шид зволана по наглим поступку, на хотрей з длужносци розришена директорка Центру за социялну роботу Драґана Шинка. План роботи Центру за 2017. рок СО тидзень пред тим нє вигласала на своєй порядней схадзки.

За окончователя длужносци директора Центру за социялну роботу СО меновала доктора правних наукох и одборнїка Социялистичней партиї Сербиї Деяна Лоґарушича.

Одборинїком предочена и информация о анексох двох контрактох о дїловно-технїчним сотруднїцтве у поступку ґазификованя местох у шидскей општини, хтору поднєсол заменїк предсидателя Општини Зоран Семенович, а на дньовим шоре схадзки були лєм спомнути три точки.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ