Кед вам дараз спаднє камень зоз шерца, енки идзеце до дохтора опатриц чи нє закончел у покруткох.

***

Кед даєден дзень станєце на лїву ногу – нїч нє страшне, будзце щешлїви же ю маце.

***

Кед маце роботи поверх глави, дайце жени най обера вишнї. 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ