Славко Орос предложени за директора РНТ

автор зам
1k Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор (УО) Руского народного театру (РНТ) „Петро Ризнич Дядя” свойому сновательови – Националному совиту Руснацох – предклада же би за директора РНТ на штиророчни мандат меновал Славка Ороса, а на основи Явней поволанки за директора РНТ, хтора у новинох „Руске слово” була обявена 17. марца и тирвала 15 днї.

Як констатоване на схадзки УО РНТ отриманей всоботу, 6. мая у Руским Керестуре, на Явну поволанку (конкурс) за директора сцигла лєм єдна приява – Славка Ороса з Руского Керестура, а приява сполнює шицки условия предписани з конкурсом.

Славко Орос вельорочни активиста у културним, театралним и дружтвеним живоце у нашей заєднїци, заняти у РТВ Войводини як помоцнїк одвичательного редактора у рускей редакциї, по фаху дипл. андраґоґ и з вецей як 5 роки роботного искуства, попри потребней документациї на конкурс придал и Предкладанє програми роботи и розвою РНТ, хторе члени УО оценєли як барз добре спатрене, концизне, конкретне и реалне.

Як то по условийох конкурсу, директор РНТ нє засновює роботне одношенє у РНТ, алє роботу окончує гонорарно.

Понеже Орос член УО РНТ, на схадзки того цела 6. мая одлучене же би ше Националному совиту Руснацох предложело його розришенє з членства у УО, а место нього до УО РНТ меновало Владимира Варґу з Руского Керестура.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ