Тирвацо ришиц питанє финансованя НВУ „Руске слово”

автор рутенпрес
972 Опатрене

БЕОҐРАД – Влада Републики Сербиї штварток, 23. авґуста, поволала фаховцох з обласци информованя на язикох националних заєднїцох з цильом же би допринєсли виробку новей медийней стратеґиї Републики Сербиї.

Роботна ґрупа за виробок Стратеґийного документу з обласци явного информованя вислухала фаховцох з рижних обласцох, котри повязани зоз медиями на язикох националних заєднїцох.

На схадзки були представнїки меншинских медийох, медзинародних орґанизацийох (ОЕБС-у), новинарских здруженьох, представнїкох Влади Републики Сербиї и националних совитох националних меншинох.

Спред медийох по руски, на схадзки участвовал медийни фаховец и одвичательни редактор новинох „Руске слово” др Борис Варґа.

Як дознаваме од Варґу, на схадзки доминовали даскельо теми, а то терашнї стан меншинских медийох, резултати приватизациї локалних медийох, финансованє медийох на язикох националних заєднїцох и уплїв националних совитох на кадровски питаня и ушорйовацку политику медийох котрим национални совити снователє.

Конкретно, глєдане, цо и замерковали представнїки Влади, же би держава нє престала финансовац НВУ „Руске слово”, односно шицки новинско-видвательни установи националних заєднїцох котри пошвидко буду означовац єден вик своїх друкованих виданьох, а же би ше тото питанє тирвацо ришело зоз нєобходним конкретним дефинованьом правного статусу тих установох, гвари Варґа.

Медиї котрим снователє национални совити и два медийни сервиси, Радио-телевизия Войводини и Радио-телевизия Сербиї, нє подлєгли закону о приватизациї локалних медийох и держава ше обовязала же их ище єден час будзе финансовац.

Хвильково ше роби на анализи стану и предкладаня ришеньох иснуюцих проблемох у медийох, а Стратеґийни документ з обласци явного информованя Републики Сербиї би требал реґуловац медийну сферу шлїдуюци пейц роки, окреме почежкосци з котрима ше вони стретаю.

Робота на виробку новей медийней стратеґиї почала концом юния, а треба же би була закончена по конєц 2018. року.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ