Того року єден турнир вецей у рамикох СБ „Яша Баков”

автор апа
1.1k Опатрене

НОВИ САД – Вчера, 22. януара, у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе отримана порядна схадзка Скупштини Спортского здруженя Спортски бависка „Яша Баков”.

Попри звиту з прешлорочней Скупштини, розпатрани и звит о прешлорочних, 25. Спортских бавискох (СБ) „Яша Баков”, финансийни звит за прешли, та план и програма роботи за тот рок, а бешедоване и о дзепоєдних процедуралних питаньох.

У прешлим, ювилейним року, кед означени два вельки рочнїци – 110-рочнїца народзеня Яшу Бакова и 25-рочнїца отримованя СБ, орґанизовани дванац турнирски днї у дзевец спортских конарох, а було петнац екипни турнири и пейц поєдинєчни змаганя.

На турнирох участвовали 427 змагателє з 10 местох у Сербиї и трох местох з иножемства (двох з Републики Горватскей и єдного з України). Штреднє, на турнирох було по шейсц екипи, хтори чишлєли 28 змагательох, а за тоти спортски стретнуца потрошени 202 318 динари.

Того року плановане отримованє єдного турниру вецей як прешлого, понеже прилапене же би ше знова отримовало и турнир у билияру и як порадзене на схадзки, то будзе и перши тогорочни турнир – концом фебруара, лєбо початком марца у Новим Садзе.

За отримованє СБ, роботни цела Спортского здруженя рахую на исти средства як и прешлого року.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ